• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Вещно право

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предоставя квалифицирана юридическа помощ и съдействие по всички правни казуси свързани с вещно право.

Вещно право е правото на дадено лице да ползва определена вещ по всякакъв начин. Вещното право определя видовете вещни права, тяхното съдържание, носителите на тези права, обектите върху които тези права се разпростират, начините на придобиване и загубване на съответните вещни права.

Основно вещно право е правото на собственост. Съгласно Конституцията на Република България правата на собствеността са неприкосновени. Собственост е правото на ползване и на разпореждане с дадена вещ по безусловен начин стига това да не противоречи на закона. В някои случаи обаче правото на собственост бива нарушено. Тогава се налага да се прибягва до специализирана правна подкрепа за защита на интересите и правото на собственост.

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предлага пълната гама правни услуги в областта на вещното право. Осъществява правен анализ на Вашия казус, разяснява всички възможни алтернативи, консултира относно най-добрите решения за своите клиенти, предлага правна защита, процесуално представителство.

Споделете Вашия проблем!
Обадете се!

Правни консултации по вещноправни въпроси

  • Консултации по реституционни проблеми
  • Продажба, дарение, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти
  • Продажба, дарение и замяна на МПС
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Делба на недвижими имоти
  • Спорове между съсобственици
  • Писмени консултации