• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Търговско право

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предлага на своите клиенти всички видове услуги от областта на търговското право

Адвокат Генади Дишев предлага на своите клиенти всички видове услуги от областта на търговското право и защитава интересите на своите клиенти като свои собствени.

Кантората предлага на своите клиенти следните услуги в областта на търговското право:


 • Регистрация на фирми

 • Вписване на промени

 • Ликвидация на фирми

 • Несъстоятелност

 • Търговски спорове

 • Консултации по всички въпроси свързани с търговския регистър

 • Консултации и правно съдействие при придобиване на акции и дялове

 • Консултации и правно съдействие при участие в преговори

 • Изготвяне на проектодоговори и договори

 • Изготвяне на правна документации във връзка с осъществяването на търговска сделка

 • Участие при договаряне и сключване на търговска сделка

 • Правни консултации и подготовка на документи при промяна в управлението на фирми и други.