• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Търговски спорове

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" притежава висока квалификация и професионален опит във връзка със съдебни и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове

В процеса на осъществяване на търговската дейност между отделните контрагенти понякога възникват търговски спорове. Част от тези спорове се решават между страните, а друга част се отнася в съда. Завеждат се дела, като всяка от страните защитава своите интереси и излага своите аргументи.

Адвокатите притежават висока квалификация и професионален опит във връзка със съдебни и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове.

Процесуално представителство по търговски спорове. Завеждането на дела във връзка с решаването на възникнали търговски спорове е процес който отнема много време, нерви и средства. По-добре би било ако можехте да разрешите дадената ситуация по извънсъдебен ред. В това може да Ви помогне опитен медиатор, който да изслуша страните по спора безпристрастно и по безконфликтен начин да изложи всички законови основания които имате съобразно Вашия проблем.

Анализирайки възникналата ситуация по този начин Вие имате възможност бързо и ефективно да вземете решение и да постигнете взаимноприемливо решение.

За да научите повече какви са възможностите се обадете в адвокатска кантора "Дишев и партньори". Ние с радост ще Ви консултираме.