• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми ООД, ЕООД, ЕТ, СД, АД

Всички фирми осъществяващи дейност на територията на Република България подлежат на Регистрация съгласно съответните закони – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за Търговския регистър и други.

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предлага всички видове услуги по регистрацията и промяна на обстоятелствата на търговски субекти:

 • Регистрация на ООД
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на АД
 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ДЗЗД
 • Регистрация на клон на чуждестранен търговец
 • Регистрация на кооперация
 • Регистрация на фондации и дружества с нестопанска цел
 • Регистрация на клонове на местни юридически лица


Какво извършваме за Вас при регистрация на фирма:

 • Проверка за свободно наименование.
 • Изготвяне на всички необходим документи за регистрация на фирма, независимо от правно-организационната форма.
 • Записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.
 • Откриване на набирателна сметка, ако такава е необходима.
 • След излизане на решението за регистрация, издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата.


Ако Вие се затруднявате да определите каква да бъде формата на Вашата фирма, нейният предмет на дейност и други обстоятелства, можете да се обърнете към адвокатската кантора.

Ще бъдете консултирани по всички интересуващи Ви въпроси и ще Ви се дадат правни съвети, които сега и в бъдеще биха имали решаващо значение за Вашия бизнес, като се запознае с Вашите намерения за развитие на фирмата, с особеностите на разпределянето на собствеността и други и анализира получената информация, като я съпостави с действащото законодателство и тенденциите за изменение в бъдеще.

Научете повече за предлаганите услуги от адвокат Генади Дишев.