• Home
  • Sitemap
  • BG
  • EN

Правни консултации

Правни консултации във всички области на правото, с тясна специализация в областта на данъчно право

Адвокат Генади Дишев е с 25-годишен опит като практикуващ адвокат, което е гаранция за доброто познаване на проблемите на своите клиенти и предоставяне на ефективни правни консултации за разрешаване на Вашите проблеми.

"Dishev & Associates" предоставя правни консултации в следните области на правото:

Данъчно право:

Правни консултации във връзка с оптимизиране на данъчните задължения, правен анализ на данъчните ефекти, консултиране по всички въпроси, свързани с данъчното облагане, данъчно планиране, правни консултации във връзка с ДДС ефекти, правни консултации със специфични решения за бизнеса, правни консултации в областта на търговското, трудовото, социалното и осигурителното, финансовото, счетоводното законодателство и други.

Корпоративно право:

Правни съвети и съдействие, изготвяне на необходимите документи за учредяване на фирма, съвети относно най-добрата форма за Вашия бизнес, регистравция на фирми, клонове и търговски представителства. Образуване на обединения на търговци. Правно съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия, сливане, разделяне, преобразуване на правната форма и други. Правно съдействие при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници, правни съвети при управление на фирмения капитал, вписване на промени.

Търговско право:

Консултации по всички въпроси свързани с търговския регистър, консултации и правно съдействое при придобиване на акции и дялове, консултации и правно съдействие при участие в преговори, изготвяне на проектодоговори и договори, изготвяне на правна документации във връзка с осъществяването на търговска сделка, участие при договаряне и сключване на търговска следка, регистрация и пререгистрация на фирми, вписване на промени, правни консултации и подготовка на документи при промяна в управлението на фирми и други.

Вещно право:

Правни консултации във връзка с продажа и придобиване на недвижимо имущество, изготвяне на нотариални актове, наеми, консултации при сключване на дговори и други.

Гражданско право:

Кантората предлага на своите клиенти висококвалифицирана правна помощ и подкрепа в областта на гражданско право. Вие можете да разчитате на адвокат Генади Дишев в областта на гражданско право във връзка със следните услуги: Правни консултации в областта на гражданско право. Гражданскоправни отношения и правни казуси.

Финансово право

Административно право

Научете повече за предлаганите услуги от адвокат Генади Дишев.