• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Гражданско право

Адвокатска кантора "Дишев и партьори" предлага висококвалифицирана гражданскоправни консултации и услуги в областта на гражданско право

Вие можете да разчитате на кантората в областта на гражданското право във връзка със следните услуги:

 • Правни консултации в областта на гражданското право. Гражданскоправни отношения и правни казуси
 • Процесуално представителство при гражданскооправни дела
 • Правна защита при гражданскоправни дела
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство. Изготвяне на правни документи: проектодоговори и договори, нотариални актове, пълномощни, молби, заявления, покани, учредителна документация и други.
 • Писмени консултации
 • Правна помощ при кредитиране и ипотеки
 • Правна защита на правата на гражданите и юридически лица във връзка с посегателства от държавни органи
 • Събиране на вземания
 • Заповедно производство

Обадете се, за да научите повече!