• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Други услуги от областта на данъчното право

Данъчно планиране, данъчен анализ, правна помощ и консултиране при изготвяне на данъчни и други декларации

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" предоставя пълен набор услуги от областта на данъчното право. Други данъчно-правни услуги предоставяни от кантората са следните:

 • Данъчна защита- представителство пред Националната Агенция за Приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, юридическа защита пред данъчната администрацията и в съда, представителство в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално преставителство пред компетентния съд. Богатият опит на адвокатите в представителство пред данъчните органи и съда може да увеличи значително шансовете ви за положителен краен резултат.
 • Данъчно планиране, данъчна оптимизация и минимизиране на данъчния риск
 • Избягване на двойното данъчно облагане
 • Данъчен анализ и данъчно-правни консултации
 • Данъчно планиране
 • Регистрация по ДДС
 • Данъчно съдействие при регистрация за отделните видове данъци
 • Правна помощ и консултиране при изготвяне на данъчни и други декларации
 • Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания.
 • Правна помощ и съдействие при разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания.
 • Възстановяване на данъци
 • Прихващане на данъчни задължения
 • Данъчни ефекти при сливания, поридобивания, свързани лица
 • Предоставяне на актуална информация от данъчната практика, свързана с дейността на клиента, както и коментари във връзка с промени в данъчното законодателство.
 • Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения – правна помощ и съдействие, правни консултации.
 • Защита срещу принудително изпълнение на данъчните задължения.


Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Генади Дишев.