• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Данъчни консултации

Данъчни консултаци във връзка с данъчноправни въпроси и казуси. Оптимизиране на данъчните ефекти.

В адвокатска кантора "Дишев и партньори" работят дипломирани и практикуващи юристи, което гарантира доброто познаване на проблемите на клиента и тяхното компетенстно разрешаване. Данъчните ефекти имат сериозно влияние върху всяко бизнес решение и върху дейността като цяло. В тази връзка адвокатска кантора "Дишев и партньори" предоставя услугата данъчно планиране и оптимизиране, което Ви позволява да оптимизирате Вашите данъци, като ги сведете до изискуемия законосъобразен минимум. Кантората предоставя следните услуги:

 • Консултиране във връзка с ДДС ефекти - консултации по всички правни въпроси касаещи Закона за ДДС(ЗДДС) и правилника за приложението му.

 • Консултации във връзка със специфични решения за бизнеса в зависимост от конкретната бизнес насоченост.

 • Консултации във връзка с казуси в областта на търговското, трудовото, социалното и осигурителното законодателство, финансовото, счетоводното законодателство.

 • Данъчно планиране

 • Консултации във връзка с данъка върху печалбата

 • Консултации във връзка с местни данъци и такси

 • Данъчни консултации при вземане на управленски решения

 • Консултации във връзка с избягване на двойното данъчно облагане

 • Данъчни консултации на еднократен и абонаментен принцип

 • Информиране за всички данъчни рискове

 • Консултиране във връзка с изработване на ефективна данъчна стратегия и спазване на всички задължителни изисквания

 • Данъчен анализ във връзка с осъществяваните от Вас бизнес дейности, анализ на съществуващите и потенциални рискове

Юридическите лица извършват както облагаеми, така и освободени сделки, както и сделки подлежащи на частичен данъчен кредит. Често не е лесно да се определи към коя категория спада дадена сделка, поради което се налага да се прибегне до услугите на юрист. Ако имате проблем с определянето на вида на дадена сделка или се нуждаете от данъчна консултация, кантората ще се радва да Ви бъде полезна. Обадете се!

Ако Вашата компания има свой собствен счетоводен отдел, но Вие не получавате пълна и навременна информация относно финансовия резултат от Вашата дейност и размерът на данъчните задължения или желаете да им направите проверка, обърнете се към адвокатска кантора "Дишев и партньори". Със своя опит в данъчното планиране и управление, кантората ще Ви даде професионално и компетентно мнение, което ще Ви помогне да осъществявате безпрепятствено и без стресова Вашата бизнес дейност.

Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Генади Дишев.