• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN

Административно право

Оспорване на административни актове по административен ред, касационно производство, оспорване на общи и нормативни административни актове

Адвокатска кантора "Дишев и партньори" извършва пълната гама услуги в областта на административното право:

 • Оспорване на административни актове по административен ред
 • Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция
 • Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция
 • Касационно производство
 • Оспорване на наказателните постановления
 • Защита срещу бездействие на администрацията
 • Оспорване на подзаконови нормативни актове или текстове от тях
 • Защита при констатирани нарушения на митническото законодателство

Обадете се, за да научите повече!