• Home
 • Sitemap
 • BG
 • EN
 • Процесуално представителство

  Процесуално представителство по търговски, граждански, трудови, данъчни и административни спорове пред съд или арбитраж, когато съдебното производство е неизбежно.

  Научете повече...
 • Данъчно право

  Данъчна защита пред НАП
  Обжалване на данъчни ревизионни актове (ДРА)
  Консултации при възстановяване на ДДС
  Данъчни консултации
  Писмени становища и други

  Научете повече...
 • Административно право

  Оспорване на административни актове по административен ред, касационно производство, оспорване на общи и нормативни административни актове

  Научете повече...
 • Търговско право

  Регистрация на фирми
  Защита в Европейския съд
  Вписване на промени
  Сделки с търговски предприятия, изготвяне на договори, търговски спорове и др.

  Научете повече...
 • Финансово право

  Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на физически лица и частни инвеститори и др.

  Научете повече...
 • Корпоративно право

  Дружества - отношения между съдружници, консултиране, преобразуване на дружества и др.
  Бизнес транзакции
  Конкуренция


  Научете повече...
 • Гражданско право

  Правни консултации по гражданско-правни въпроси
  Изготвяне на нотариални актове, пълномощни и др.

  Научете повече...